آسانسور سطل که به طور گسترده ای برای خط تولید سنگ آهک مورد استفاده قرار می گیرد