مخزن شستشو همزن دو پروانه استخراج با بهره وری بالا